Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Η πόλη γιορτάζει»ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Η πόλη γιορτάζει»

Πτολεμαΐδα 24/3/2017

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
                                                                                            
Χαιρετίζω την έναρξη του 1ου Φεστιβάλ Πτολεμαΐδας «Η πόλη γιορτάζει» ως μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την πολιτιστική αναγέννηση της πόλης. Η εξέλιξη και η σύγχρονη ιστορία της Πτολεμαΐδας έχουν άρρηκτα συνδεθεί, σχεδόν ταυτιστεί, με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Αυτή η συνύπαρξη και συμπόρευση μέσα στον χρόνο άφησε αναμφίβολα θετικό αποτύπωμα.
Η πόλη της Πτολεμαΐδας οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της στη ΔΕΗ. Ωστόσο υπήρξαν και σημαντικά  ελλείμματα καθώς όλες οι δραστηριότητες ήταν προσανατολισμένες μονοδιάστατα στο οικονομικό σκέλος της ανάπτυξης. Έτσι, οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού είναι απολύτως αναγκαία στοιχεία για την αφομοίωση του νέου τόπου ζωής που επέβαλε η απότομη μετατροπή της περιοχής από αγροτική σε αστική και βιομηχανική. Βεβαίως, οι ευθύνες γι’ αυτό εντοπίζονται σε όλες τις πλευρές και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να δουν υπό νέο πρίσμα το μέλλον τους, διορθώνοντας τα λάθη του παρελθόντος και κερδίζοντας τον χαμένο χρόνο.

Παράλληλα όμως, ένα από τα θετικότερα κληροδοτήματα αυτής της κοινής πορείας της πόλης και της ΔΕΗ είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτές τις δεκαετίες η Πτολεμαΐδα –και ευρύτερα η Δυτική Μακεδονία–, έχοντας κατακτήσει ένα υψηλό τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, καθώς και σημαντικές υποδομές, διαθέτει τις προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξή της σε ένα οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο που μπορεί να ξεπεράσει τα τοπικά, ακόμη και τα εθνικά σύνορα. Έτσι θα καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο με βιώσιμη και πολυδιάστατη ανάπτυξη της περιοχής.
Βεβαίως η ΔΕΗ συνεχίζει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, με μεγάλες επενδύσεις όπως η κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, το μεγαλύτερο έργο στη χώρα τα τελευταία χρόνια.  
Πέραν τούτων όμως, η ΔΕΗ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και να ενισχύσει κάθε σοβαρή πολιτιστική δραστηριότητα και ειδικότερα εκείνες που απευθύνονται στη νεολαία, διότι εδώ εντοπίζεται το μεγάλο στοίχημα, αλλά ταυτόχρονα και το μεγάλο μας έλλειμμα: οι νέες και οι νέοι χαράζουν τον δρόμο για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.
Εξάλλου, στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ και προσωπικό μου όραμα είναι το δίπτυχο παιδεία-πολιτισμός, με ειδική στόχευση στη νεολαία, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις και προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για την υλοποίηση των παραπάνω είναι μια ΔΕΗ ισχυρή και οικονομικά εύρωστη.
Σ΄αυτά τα πλαίσια παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την δράση της «υψικαμίνου» και εκτιμάμε ότι το Φεστιβάλ που διοργανώνει με πρωτότυπες εκδηλώσεις και πλούσια, υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικά προγράμματα, θα συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.
Έτσι μαζί με τις ευχές μας για πλήρη επιτυχία και δημιουργική συνέχεια αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια σας ως ο μεγάλος ίσως χορηγός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου