Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Έντυπο υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΔΩ

Festival «Πτολεμαΐδα η πόλη γιορτάΖΕΙ»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ……………………………………………………………………….
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: ……………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)
Α. Φυσικό Πρόσωπο
ΟΝΟΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………….Τ.Κ...................... Πόλη / Κοινότητα: .............................…...……
Αρ. Τηλ.: .......................................... Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ……………………………………….….
Ιστοσελίδα (website):………………..........................................…………
Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………

Β. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ…….…………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: …..................................................……
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .........................................Τ.Κ...................... Πόλη / Κοινότητα:.............................…...…….
Αρ. Τηλ.: ..................................... Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ..…………………………………….….
Ιστοσελίδα (website): ……………..........................................…………

Γ.  Βιογραφικό ομάδας ή προσώπου
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1. Αναλυτική περιγραφή πρότασης
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1.      Προτεινόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης (μη δεσμευτικές για το φεστιβάλ)
__________________________________________________________________________
2.      Προτεινόμενοι χώροι πραγματοποίησης (μη δεσμευτικές για το φεστιβάλ)
__________________________________________________________________________
3.      Ενδεικτικό κόστος παράστασης
__________________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου