Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

3η συνάντηση μελών οργανωτικής και καλλιτεχνικής επιτροπής

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, η πόλη γιορτάΖΕΙ

Πτολεμαΐδα, 15/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: Η πόλη γιορτάΖΕΙ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/12/2016 η τρίτη συνάντηση των μελών της οργανωτικής και καλλιτεχνικής επιτροπής για τη διοργάνωση του  «1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Πτολεμαΐδας, η πόλη γιορτάΖΕΙ». Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η οργανωτική επιτροπή συνεδρίασε με σκοπό το είδος σύστασης του συλλόγου (καταστατικό), τον καθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής του φεστιβάλ, των διαθέσιμων χώρων κ.α. Στη συνάντηση αποφασίστηκε το καταστατικό να ετοιμαστεί και να υπογραφεί από τα μέλη στην επόμενη τακτική συνάντηση των επιτροπών.
Στην καλλιτεχνική επιτροπή συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις καλλιτεχνικές προτάσεις (όροι – έντυπο) και συντάχθηκε το υπόδειγμα του εντύπου υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων.
Σύντομα θα ανακοινωθεί το καλλιτεχνικό πλαίσιο του φεστιβάλ και η πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

2η Συνάντηση Οργανωτικής και Καλλιτεχνικής ΕπιτροπήςΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, η πόλη γιορτάΖΕΙ


Πτολεμαΐδα, 6/12/2016

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: Η πόλη γιορτάΖΕΙ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5/12/2016 η δεύτερη συνάντηση των μελών της οργανωτικής και καλλιτεχνικής επιτροπής για τη διοργάνωση του  «1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Πτολεμαΐδας, η πόλη γιορτάΖΕΙ». Στη συνάντηση αποφασίστηκε οι δύο επιτροπές να συνεδριάζουν εβδομαδιαία για να συζητούν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων.
Η οργανωτική επιτροπή συνεδρίασε με σκοπό την καταγραφή των υπαρχόντων χώρων που δύνανται να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του φεστιβάλ.
Παράλληλα με την οργανωτική, συνεδρίασε και η καλλιτεχνική επιτροπή ώστε να γίνει η καταγραφή της θεματολογίας των καλλιτεχνικών προτάσεων και εκδηλώσεων.
Σύντομα θα ανακοινωθεί το καλλιτεχνικό πλαίσιο του φεστιβάλ και θα ανακοινωθεί η πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ